Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Shiny Shapes kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Shiny Shapes , en/of omdat u deze zelf aan Shiny Shapes verstrekt.

Shiny Shapes kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam en/of bedrijfsnaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

WAAROM SHINY SHAPES UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Shiny Shapes verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Shiny Shapes uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG SHINY SHAPES GEGEVENS BEWAART

Shiny Shapes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Shiny Shapes verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Shiny Shapes worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Shiny Shapes gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Shiny Shapes maakt GEEN gebruik van Google Analytics.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@shinyshapes.nl. Shiny Shapes zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Shiny Shapes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Shiny Shapes maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Shiny Shapes verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Shiny Shapes op via info@shinyshapes.nl

www.shinyshapes.nl is een website van Shiny Shapes. Shiny Shapes is een onderdeel van Yolandesign.

Shiny Shapes/ Yolandesign is als volgt te bereiken:

Postadres: Kamperfoeliestraat 43, 5271 JE Sint-Michielsgestel

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 52580229

Telefoon: 06-57567914

E-mailadres: info@shinyshapes.nl

Website: www.shinyshapes.nl